Ostrożność inwestorów pozbawia ich okazji

inwestorzy pamiętają o kryzysieKryzys finansowy z 2008 roku sprawił, że ceny większości aktywów znalazły się w tzw. fazie kapitulacji. Wydarzenia te wystraszyły wielu inwestorów, którzy od tamtej pory wykazują większą ostrożność. Wiele późniejszych wydarzeń sprzyjało podtrzymywaniu procesu myślenia z okresu kryzysu. Wystarczy wspomnieć o kryzysie w strefie euro z lat 2011 – 2012, spowolnieniu w Chinach, czy najnowszych obawach o stopy procentowe w USA i Bexicie. Dalej

Kategoria: Inne

Najlepsze depozyty półroczne w czerwcu

najlepsze depozyty sześciomiesięcznePrzeciętne oprocentowanie najlepszych depozytów sześciomiesięcznych wynosi 2,4 proc. w skali roku, zaś średnia na rynku stawka to 1,4 proc.

Najwyżej oprocentowana lokata półroczna dostępna jest w Banku BPH, można tam liczyć na 4 proc. w skali roku. Warunkiem jest założenie jednego z trzech kont osobistych: Lubię to! Konto, Kapitalne Konto lub Maksymalne Konto (trzeba podpisać umowę o lokatę w pakiecie Nowy Gatunek). Konto musi być zasilane kwotą minimum 2 tys. zł miesięcznie. Minimalny wkład to 1 tys. zł, maksymalny ustalony został na 10 tys. zł. Dalej

Kategoria: Lokaty

Strategia inwestycyjna oparta o bilans sprzedaży

bilans sprzedażyOkres, w którym strategia inwestycyjna oparta o bilans sprzedaży wydłużył się do 25 miesięcy, nie zachęca to do inwestycji w fundusze akcji polskich. Jej założenie jest proste, jest to jej duży atut. Gdy średnia z salda wpłat i wypłat funduszy akcji polskich uniwersalnych z ostatniego pół roku zmienia znak z ujemnego na dodatni, nadchodzi dobry moment do inwestycji w fundusz z tej kategorii. Od dwóch lat średni bilans sprzedaży jest ujemny, oznacza to, że w myśl tego modelu, do maja 2014 roku należy trzymać się z daleka od rozwiązań akcyjnych. Dane z ostatniego miesiąca nie napawają optymizmem, z funduszy akcji polskich uniwersalnych klienci wypłacili ponad -84 mln zł netto. Dalej

Kategoria: Fundusze

Długi horyzont inwestycyjny nie zawsze się sprawdza

długi horyzont inwestycyjnyW teorii okres inwestycji powinien być tym dłuższy im wyższe jest ryzyko w nią wpisane, wraz z jego wydłużaniem konsekwentnie maleje ryzyko strat. W przypadku funduszy gotówkowych o najniższym poziomie ryzyka zalecany jest co najmniej roczny horyzont, a dla funduszy akcyjnych zdecydowanie dłuższy – zwykle 5-letni. Z analizy przeprowadzonej kilka lat temu przez Analizy Online wynika, że dla strategii agresywnej ryzyko poniesienia straty można było wykluczyć dopiero w przypadku blisko 10-letniego okresu inwestycji. Tylko przy takim horyzoncie, niezależnie od rozpoczęcia inwestycji, wynik była zawsze dodatni. Dalej

Kategoria: Fundusze

Jak wybrać fundusz obligacji korporacyjnych

Jak wybrać funduszOceniając inwestycję w fundusz obligacji korporacyjnych należy zwrócić uwagę na kilka czynników, które mają wpływ na jego wyniki. Podstawową kwestią jest oprocentowanie poszczególnych lokat. Większość papierów notowanych na Catalyst ma zmienny kupon (WIBOR plus marża). Im większy jest więc WIBOR, tym wyższe odsetki z obligacji. Należy uwzględnić sytuację makroekonomiczną całej gospodarki, od tego zależy stopa procentowa, po jakiej banki udzielają sobie pożyczek. Ta natomiast jest wprost proporcjonalnie związana ze wskaźnikiem inflacji. Przy pozostałych niezmienionych warunkach, inwestycja w obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu jest najbardziej korzystna w warunkach rosnącej dynamiki cen. Dalej

Kategoria: Fundusze

Wysokie odsetki na lokacie jako wabik

odsetki na lokaciePodstawowa stopa procentowa NBP utrzymuje się na poziomie 1,5 proc. od marca 2015 roku. Oprocentowanie lokat większości banków jest bardzo niskie. Tymczasem Bank Spółdzielczy w Gnieźnie oferuje Lokatę MIX z oprocentowaniem sięgającym 8 proc. Propozycja ta skierowana jest do osób, które otworzą ROR i będą zasilać go pensją. Depozyt można założyć na dwa miesiące. Później zostanie odnowiony na standardowych warunkach. Na lokacie dwumiesięcznej bank proponuje tylko 0,9 proc. Ograniczeniem jest kwota depozytu, można ulokować maksymalnie 10 tys. zł, oznacza to, że zysk z lokaty wyniesie najwyżej 106 zł. Dalej

Kategoria: Lokaty

Waluty w 2015 roku

kursy walutW 2015 roku amerykański dolar zyskał najbardziej w relacji do południowoafrykańskiego randa, ale też i do rosyjskiego rubla i tureckiej liry. Czynnikiem łączącym te trzy waluty jest polityka.

W przypadku RPA wystąpił kryzys zaufania wobec prezydenta Jacoba Zumy, oraz zbyt częste zmiany dokonywane na stanowisku ministra finansów w ostatnich tygodniach. Sytuacja w Rosji jest znana, polityczna izolacja spowodowana na początku konfliktem na Ukrainie, a teraz sytuacją w Syrii zbliżona jest już do zimnej wojny, a szanse na zniesienie sankcji gospodarczych są nikłe. Natomiast w Turcji rosną obawy, co do autorytarnych zapędów prezydenta Recepa Erdogana – w minionym roku miały miejsce wybory parlamentarne, które ostatecznie przesądziły o wygranej powiązanej z prezydentem Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Dalej

Kategoria: Inne

Altus TFI notuje rekordowe zyski

rekordowe zyskiZysk netto niezależnego Altus TFI S.A. notowanego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na koniec III kwartału zwiększył się o 42,1 proc. do 34, 1 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży giełdowej spółki wzrosły o 158,9 proc. do 151,71 mln zł. Jest to efekt organicznego rozwoju oraz przejęć funduszy i portfeli TFI dokonanych przez Altus TFI S.A. Na koniec września towarzystwo zarządzało 8,77 mld zł aktywów.

Od początku 2015 roku wartość aktywów netto zwiększyła się o 2,15 mld zł, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 2,88 mld zł. Dalej

Kategoria: Fundusze

Najtańsze fundusze inwestycyjne

fundusze dla oszczędnychAnalizy Online sporządziły ranking funduszy inwestycyjnych, w którym jedynym kryterium oceny jest poziom kosztów całkowitych poszczególnych funduszy.

Zestawienie najtańszych i najdroższych TFI za 2014 rok zbudowane zostało w oparciu o wskaźnik kosztów całkowitych TER (total expense ratio) za 2014 rok. Miara ta informuje, w jaki stopniu aktywa funduszu obciążone są przez wszystkie koszty o charakterze operacyjnym. Ranking uwzględnia wszystkie TFI, które w swojej ofercie posiadają co najmniej 1 fundusz detaliczny spośród fundusz akcyjnych, mieszanych i dłużnych. Dalej

Kategoria: Fundusze

Dywersyfikacja portfela stanowi podstawę inwestowania

Dywersyfikacja portfelaNiezależnie od sposobu inwestowania, każda decyzja wiąże się z ryzykiem. W zminimalizowaniu niebezpieczeństwa straty pomoże podział portfela inwestycyjnego na kilka mniejszych części. W przypadku niepowodzenia jednej inwestycji, inwestor wciąż posiada inne akcje, które pozwolą na zachowanie płynności finansowej oraz ewentualną rekompensatę strat. Aby dywersyfikacja była skuteczna i efektywna, należy uwzględnić czynnik ich wzajemnej korelacji, czyli połączeń pomiędzy poszczególnymi aktywami, które znajdują się w obrocie, powinny one być w jak najmniejszym stopniu od siebie zależne. Zróżnicowania portfela można dokonać biorąc pod uwagę rożne kryteria, takie jak typ posiadanych akcji, branżę przedsiębiorstwa czy okres inwestycji i stopę ryzyka. Ważne jest zachowanie jak największej efektywności w stosunku do wybranych czynników, zdaniem ekspertów giełdowe portfolio inwestora nie powinno przekraczać dwudziestu spółek. Dalej

Kategoria: Inne